ตอนที่ 2

สร้างวิทยุรับส่ง HF ใช้เอง SW-20 จาก Small Wonder Labs (ตอน 2 สร้างภาคจ่ายไฟ)หลังจากได้รับชุดคิตแล้ว ก็ให้เพื่อน ๆ ลองตรวจสอบ ว่าอุปกรณ์ครบถ้วนหรือเปล่า ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ขั้นแรกเราจะประกอบภาคจ่ายไฟกัน
 ลายพริ้น ด้านอุปกรณ์ความละเอียดสูง
 รายการอุปกรณ์ภาคจ่ายไฟมีดังนี้ D13, C112, U2, C102, D2, และ C105.หลังจากประกอบเสร็จให้ตรวสอบความถูกต้องโดย 
  • จ่ายไฟ 12 โวลต์เข้าวงจร
  • วัดไฟที่ C112 วัดได้ 12 โวลต์ หรือเท่ากับไฟที่จ่ายเข้ามา
  • ขา 8 ของ IC U3 วัดได้ประมาณ 7.3 โวลต์
  • ขา 1 ของ J2 วัดได้ 8 โวลต์
  • ถ้าทุกอย่างถูกต้องตามที่กล่าวมา สามารถเข้าสู่การประกอบตอนที่ 3 ได้เลยครับ 
 
ตัวอย่างการทดสอบวงจร VFO ของวิทยุ SW40 ผลิตความถี่ 3 MHz ออกมา