ตอนที่ 7

สร้างวิทยุรับส่ง HF ใช้เอง SW-20 จาก Small Wonder Labs (ตอน สร้างวิทยุรับส่ง HF ใช้เอง SW-20 จาก Small Wonder Labs (ตอน 7 วงจร RF Driver )

วงจรนี้ประกอบด้วย R25, R26, T4, Q5, R27(ให้ใช้สาย Jump สั้น ๆทำจากขาของตัวต้านทาน), R28 และ C35.

วัดความแรงของสัญญาณที่ขา C35 ต้องมีสัญญาณที่แรงกว่าเดิม วงจรนี้จะยุ่งยากตรงการพันหม้อแปลง T4 พันแบบ 10:3 บนแกนสีเทาดำ


ขั้นแรกให้พัน ขด primary ก่อน จำนวน 10 รอบ ด้วยลวดทองแดงที่เขาให้มา จากนั้นก็นำไปบัดกรีลงพริ้นได้เลย จากนั้น นำสายไฟอ่อน (ขด secondary) บัดกรีตรงจุด S2 ดังรูป


การพันให้วนแบบในรูปนะครับ วนจาก รู S2 ไปหา รู S1 แล้วจึงค่อยร้อยเข้าแกน การพันไม่ต้องแน่นมากนัก พันให้ได้ 3 รอบแล้วบอกสายบัดกรีกับ S1 (อย่าวนให้ผิดด้านนะครับ ผมทดลองแล้ว ภาคส่ง ๆ ไม่ออก)


รูปแสดงการพันหม้อแปลง T4 ที่เสร็จเรียบร้อบแล้ว