ตอนที่ 6

สร้างวิทยุรับส่ง HF ใช้เอง SW-20 จาก Small Wonder Labs (ตอน 6 วงจร RF buffer )

RF buffer เป็นวงจรที่แยก วงจร Mixer ของภาคส่ง กับวงจรขยาย RF ออกจากกัน วงจร ขยาย RF จะเป็นโหลด (Load) ของวงจร Mixer ในภาคส่ง ดูจากรูปแล้วส่วนนี้น่าจะมีความหมายน้อย แต่จริง ๆ แล้วถ้ามีมีวงจร Buffer แล้วเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าต่าง ๆ ในส่วนของโหลดจะมีผลต่อความถี่ ทำให้ความถี่เพื้ยนไปจากเดิม

ส่วนนี้ประกอบด้วย R23, R22, Q4, R24 และ C34.


การทดลอง โดยขณะที่กดคีย์ส่งสัญญาณ วัดสัญญาณที่ B ของ Q5 (วัดตอนที่ยังไม่ได้ใส่ Q5 นะครับ) ลองปรับ R24 ดู ว่าระดับสัญญาณสามารถเปลี่ยนแปลงได้จริง จากศูนย์ ถึงสูงสุด อาจจะใช้เครื่องรับวิทยุช่วยในการปรับได้ โดยสังเกตความแรง S meter ของเครื่องรับ ในขณะปรับ R24 ถ้าได้ตามนี้ก็ไปประกอบขั้นตอนต่อไปได้เลยครับ