สรุป
สรุปผลการทดลองประกอบเครื่องวิทยุรับส่ง 

ทุกครั้งที่ผมประกอบวงจรวิทยุมักจะได้ความรู้ใหม่ ๆ เช่น เทคนิคการออกแบบวงจรในแบบต่าง ๆ ถึงแม้ว่าบางส่วนจะเคยเรียนมาบ้างแล้วก็ตาม แต่ยังไม่ครอบคลุมในส่วนของวงจร QRP หลาย ๆ อย่างที่เคยอ่านมาจากหนังสือบางทีเราก็จำไม่ได้ แต่เมื่อเราได้ลงมือทำเราจำเป็นค้นคว้ามันมาอีกครั้งและครั้งนี้มักจะไม่ลืม

สำหรับวงจรรุ่นนี้ เป็นวิทยุรับส่งที่รับได้ชัดเจนมาก ส่งได้ดี เมื่อเทียบกับราคาแล้วถือว่าคุ้มค่า สมัยก่อนที่ผมสอบได้พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางใหม่ ๆ ผมอยากจะรับฟังมากว่าขั้นกลางเขาคุยอะไรกัน เขาติดต่อกันยังไง ผมก็รอ ๆ จนกว่าจะมีเงินซื้อเครื่องวิทยุรับส่ง กว่าจะมีเงินชื้อได้เวลาก็ผ่านไปหลายปี ถ้าย้อนกลับไปได้ ผมคงไม่รออะไรให้เสียเวลา จะเริ่มด้วยการประกอบวิทยุรับส่งใช้เอง และอาจจะไม่ชื้อวิทยุสำเร็จรูปมาใช้เลยก็เป็นไปได้