ตอนที่ 5

สร้างวิทยุรับส่ง HF ใช้เอง SW-20 จาก Small Wonder Labs (ตอน 5 วงจร Band pass filter )

ชุดนี้ การประกอบชุดนี้ไม่ยาก ไม่มีส่วนขยายสัญญาณ จะยุ่งยากก็ตรงการปรับแต่ง 

รายการอุปกรณ์ภาคนี้ประกอบด้วย
C30, T2, C31, T3, C32, และ C33.

การปรับแต่ง

กด Key ส่งสัญญาณ วัดสัญญาณที่ ขา B ของ Q4 แล้วค่อย ๆปรับหม้อแปลง T2 และ T3 ให้ได้สัญญาณแรงที่สุด ค่อย ๆ ปรับนะครับ ใช้ไขควงพลาสติก ห้ามใช้ไขควงโลหะ (จูนแล้วค่ามันออกมาไม่ตรงตามที่ต้องการ) ถ้าไม่มีไขขวงให้ทำกับปลายพู่กัน หรือเแท่งพลาสติด (หาวิธีทำปลายให้เป็นไขควงเอาเอง) และโปรดระวังให้มาก แกนของหม้อแปลง T2, T3 นี้เปราะ แตกง่ายถ้าไม่มีเครื่องมือวัดให้ลองดูความแรงด้วย S-meter ของเครื่องรับวิทยุที่นำมาทดลอง เมื่อปรับความแรงของสัญญาณได้สูงสุด ก็พอแล้วครับ ให้ไปประกอบส่วนต่อไปได้เลย (T2,T3 สามารถปรับแต่งภายหลังได้ครับ)


ตัวอย่างรูปคลื่นวัดที่ขา C33 ปรับได้สูงสุดที่แรงดันประมาณ 0.2 โวลต์ p-p